Hoàng Thị Hậu

Thông tin người giúp việc

Hoàng Thị Hậu

Năm sinh: 1967

Giới tính: Nữ

Quê quán: Phú Thọ


Mức lương hiện tại: đ

Mức lương mong muốn: đ


Trạng thái: Đang chờ việc

1. Giới thiệu ngắn

Là người hoạt bát, yêu trẻ nhỏ

2. Kinh nghiệm làm việc

Kinh nghiệm 3 năm chăm bé tại trần cung.

3. Tình trạng hôn nhân


4. Kỹ năng làm việc

Kỹ năng chăm trẻ tốt


5. Mong muốn của người giúp việc